Gezondheidsklachten

Werk en Ontwikkeling

Of het nu lichamelijk is of psychisch.

Als je de mens als geheel wilt bekijken is het antwoord simpel: allebei

(bram-bakker – psychiater)

En daarom zien wij jou als een geheel…..

Langzamerhand begint de gezondheidszorg te veranderen. Er gaat een andere wind waaien. Meer en meer koersen we af op een complementaire aanpak. Daar zijn wij blij mee wat wij werken eigenlijk al jaren zo.

Veelal worden klachten benadert alsof ieder klacht, die samenhangt met een bepaald orgaan, dat je deze afzonderlijk dient te behandelen. Echter is er een integrerend en interactief zenuwstelsel in je werkzaam. Dat zenuwstelsel ‘leest’ je lichaam. Je brein vertaalt deze informatie wat tot uitdrukking komt in wat je ervaart. Dus hoe jij je voelt, wat je gedrag is etc.

In onze aanpak en visie zien wij jou als een ‘geheel’. Dit betekent dat wij je klacht(en) dienen te begrijpen in het licht van jouw ontwikkeling, generationele en omgevingsfactoren.  Dit is ook de reden waarom wij kiezen voor een holistische complementaire benadering en juist daarin onderscheidend werken.

In onze praktijk sta jij als mens centraal

Mens kunnen zijn binnen onze praktijk is voor ons een belangrijke waarde. Je bent geen nummer of een klacht bij ons. We plakken geen etiket op je doch zien je als mens die geconfronteerd wordt met een klacht waarvoor je hulp zoekt.

De inrichting van onze praktijkruimte hebben we vooral dan ook warm ingericht. De reacties van mensen die ons consulteren ervaren dit als zeer positief. Niet klinisch doch persoonlijk.

Meerdere disciplines binnen de praktijk

Het unieke binnen onze praktijk is dat we meerdere disciplines aanbieden.  Gerda richt zich op pijn- en andere lichamelijke klachten. Daarnaast probeert ze te klachten te begrijpen die voortkomen uit voeding. Naar schatting ontstaan 80% van vele lichamelijk klachten in de darmen.

Meindert kijkt vooral naar de psychische kant doch daarnaast ook naar het lichaam. Vele lichamelijke klachten ontstaan door een blokkade vanuit de psyche.  Daarnaast is er die overlap waarin we beiden samen werken.

We werken via een holistische mens visie samen om jouw gezondheidsklachten te begrijpen en deze gericht te behandelen.

In onze ogen is geen klacht gelijk

De PNEI visie

Dit is een holistische visie en staat voor het psycho neuro endocrien immunologisch model. Het gaat ervan uit dat we een klacht dienen te begrijpen in de wijze waarop verschillende lichaamssystemen en de psychosociale omgeving als 1 groot geheel functioneren.

Zo is jouw lichaam niets anders dan een systeem. Een systeem waarin alles met elkaar samenwerkt. Vindt in deze samenwerking een stagnatie plaats dan ontstaan er klachten. Maar zo is jouw systeem ook afhankelijk van een extern systeem. Dat zijn de mensen met wie je samen leeft. Waar je werkt. Wat je eet. Elk systeem streeft naar een vorm van zich goed voelen.

holisme PNEIZo vormen jouw lichaam, je bewustzijn, de omgeving en interacties met anderen een complex geheel. Dit betekent dat je een klacht altijd dient te zien in het startpunt van dat geheel.

Een klacht is in onze ogen een uiting van onvrede ergens in dat systeem. Het is een symptoom. De harmonie is verstoort waardoor onvrede in het lichaam ontstaat. Iets vraagt om aandacht.

Zo werkt een psychisch probleem altijd door in jouw lichaam. Met name in het maag- en darmkanaal zorgt het vaak voor aanzienlijke schade. Doch kan een lichamelijke klacht eveneens roering geven in de psyche. Bepaalde neurotransmitters worden dan in hun aanmaak beïnvloedt waardoor stemmingswisselingen en/of angsten ontstaan.

Hoe de klacht ook tot uitdrukking komt. Het zijn de interacties met andere lichaamssegmenten en je omgevingsfactoren. Dit zijn je sociale relaties (gezin, familie, werk), voeding. Daarnaast zijn er je genen die gevoelig zijn voor die omgevingsfactoren en vaak daardoor klachten veroorzaken.  Zo is je gezondheid een voortdurende spiegeling vanuit deze vier peilers.

Generationeel, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren

Sommige klachten zien we vaak terugkomen in verschillende generaties.  Angst bijvoorbeeld of somberheid. Maar ook lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, reuma of darmklachten. Ergens in een generatie heeft een mutatie plaatsgevonden waardoor jij klachten ervaart. Die mutatie proberen we ongedaan te maken zodat jouw klacht(en) uitdoven.

Een ongezonde leefstijl en voedingspatroon daarover valt veel te schrijven. Ook hierin is je evenwicht erg belangrijk. Voel jij je ontspannen dan zul je waarschijnlijk anders eten dan wanneer je gespannen bent. Daarnaast heeft je onbewuste een regisserende rol. Maar ook het inzicht in wat je eet is ontzettend belangrijk voor je gezondheid. Veel producten die worden aangeboden zijn niet altijd even gezond. Met een screening van je voedingspatroon bereik je al belangrijke veranderingen in je gezondheid.

Jouw klacht is dus wel iets meer dan wat je ervaart. Voorts is je lichaam ongelofelijk wijs. Die wijsheid, het cellulair geheugen, is voor ons ook juist een afstemming om mede je klacht(en) te begrijpen.

Samengevat. Jouw levensgeschiedenis, ontwikkeling, (werk) relatie, voeding en omgevingsfactoren zijn ontzettend belangrijk om jouw klacht(en) te begrijpen. Juist dan zijn we in staat om via het PNEI model de oorzaak van je klacht goed te duiden en te behandelen.

Baanwerk

Beiden hebben we geruime tijd gewerkt binnen verschillende organisaties. Daarnaast hebben we in de afgelopen 15 jaar dat we een praktijk voeren veel meegekregen. Van managers maar ook van werknemers die we hebben mogen begeleiden in hun hulpvraag.

We hebben daardoor een goed beeld gekregen van wat er zoals leeft. Daarnaast hebben we vaak een bemiddelende rol gespeeld in het oplossen van arbeidsspanningen. We hebben organisaties en kleinschalige (familie) ondernemingen mogen begeleiden in diverse vraagstukken.

Gezondheidsklachten staan vaak in relatie tot het werk. Zoals een Burn- BoreOut of overspannenheid. Daarnaast zijn er spanningen die ontstaan door conflicten. Mogelijke oorzaken zijn vaak communicatieve verstoringen. Doch ook houding, bejegening en gedrag worden vaak als storend ervaren. Veelal krijgen we mee dat er niet wordt geluisterd of dat men zich onvoldoende of niet begrepen voelt. Maar ook dat men gewoonweg niet voor zichzelf durft op te komen. Daarin spelen angst doch ook onzekerheid of onvoldoende (zelf)vertrouwen een rol.

Hoe ga je op een gezonde evenwichtige wijze met elkaar om. Hoe weet je de ander te raken zodat zij of hij zich kan ontwikkelen. Hoe kun je als mens bijdragen tot groei in de ander. Wat kun en wil jij betekenen voor de organisatie waarvoor je werkt.

Belangrijk daarin is onder andere het bedrijfsklimaat. Nogal eens horen wij dat juist daarin vaak spanningen ontstaan. Niet altijd wordt daar even goed mee omgegaan. Deze spanningen werken altijd door en juist daarin ontstaan klachten. Immers het werk is een belangrijke omgevingsfactor.

Wij bieden ondersteuning voor zowel werkgever als werknemer. Op de pagina baanwerk kun je daarover meer lezen.

Wij kunnen het nodige voor je gezondheid betekenen

Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.