Angstklachten……. niet altijd even leuk doch goed behandelbaar

Angstklachten en verschillende oorzaken.

Veel mensen kampen met angstklachten.  In onze regio mede door de ‘dreigende aarde”. Daarnaast door distress en diep liggende verankerde ervaringen in het onbewuste. Het is de therapeutische kunst om de angst te duiden en te doven.

Angst en Distress

Distress ontstaat door cognitieve overbelasting in de vorm van gedachten. Het voortdurend waarde hechten aan wat wordt gedacht. Wat er zou kunnen gebeuren (toekomst) en wat is gebeurd (verleden). Echter de toekomst bestaat (nog) niet en wat is gebeurd niet meer..  En toch verblijven we een groot deel van ons leven in een gedachtestroom waarin een illusionaire werkelijkheid wordt gecreëerd. Kun je weten hoe morgen eruit gaat zien?  Heb je nog invloed in hoe de vorige dag is verlopen. Veel mensen hebben de illusie van wel. Zo spin je een web en raak je verstrikt in illusies. Dat is lijden.

Cognitief werkende psychologen hebben becijferd dat we ca. 60.000-80.000 gedachten op een dag hebben. Dat  90% daarvan zo de prullenbak in kan (troep dus).  Voorts is het overgrote deel herhaling van datgene wat je dag ervoor dacht. Dus……. waar kies je voor?

piekerenAl dat gepieker levert druk op. Die druk zorgt vaak voor chronische stress. Dat komt je slaap niet ten goede en zorgt veelal voor de ontwikkeling van angstklachten. Het zijn veelal de disfunctionele gedachten die je in de problemen brengen. Daardoor raakt de HPA as in je lichaam overbelast en produceer je een overmaat aan cortisol wat in de bijnierschors wordt aangemaakt. Daardoor komt je immuunsysteem onder druk te staan en ontwikkel je op termijn gezondheidsklachten.

Denken dien je, althans volgens mij, functioneel te gebruiken. Zoals het schrijven van dit bericht. Een keuze maken m.b.t. iets wat je wilt gaan aanschaffen en daarin een kwaliteit/prijs verhouding wilt afstemmen.  Of dat je een reis wilt boeken en onderzoeken waar je dit kwalitatief zo goed mogelijk kunt doen. Dat is zinvol.

Vervolgens zet je het denken, net als op je computer of smartphone, op de slaapstand. Je lichaam redt zich wel hoor. Immers alle lichaamsfuncties verlopen automatisch. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Wat een besparing van energie. Want je brein is grootverbruiker van de opgewerkte energie in je lichaam. Mooie uitdaging nietwaar om zo energie te besparen. Cognitieve gedragstherapie is een werkvorm waarin je gaat ervaren hoe je op een gezonde manier met je denken kunt omgaan.

Angst vanuit je onbewuste

Alles wat je hebt ervaren ligt opgeslagen in je brein en lichaam. Door het impliciet en expliciet geheugen. Daarnaast is er het procedureel geheugen. Handig want zo stap je op de fiets en behoef je niet eerst na te denken hoe je moet fietsen. Het episodisch geheugen (deel van expliciet geheugen) stelt je in staat om ervaringen met elkaar te verbinden. Een herinnering aan een vakantie bijvoorbeeld. In het impliciet geheugen liggen alle gevoelens en emoties opgeslagen waar je nog geen semantische betekenis aan kon koppelen. Dit omdat de hersenfuncties destijds in je jonge jaren nog onvoldoende waren ontwikkelt.

Zo kan al op zeer jonge leeftijd een ervaring zijn ontstaan die bedreigend of stressvol voor je is geweest. Deze ligt in je onbewuste opgeslagen. En zomaar ineens kan door een trigger (beeld, woord, houding, reuk, geluid, smaak) dit worden geactiveerd. Er ontstaat angst. Echter je weet niet waardoor het komt. Vervelend dat zeker want je hele lichaam raakt gespannen.

Zelf herinner ik mij het volgende. Ineens durfde ik niet meer te slapen. Wat was er gebeurd. Tijdens een consult had iemand gesproken over een heftige gebeurtenis in zijn leven. Dat raakte mij onbewust in een niet verwerkte gebeurtenis tijdens het derde levensjaar (dit bleek achteraf tijdens duiding ervan).  Er ontstond angst doordat het impliciet geheugen was getriggerd. Met een collega heb ik dit kunnen uitwerken waarna ik weer goed kon slapen.

hechting

Angstklachten ontstaan vaak uit die onbewuste periodes in je leven. Ik maak herhaaldelijk mee dat de duiding en heling van angst betrekking heeft op de levensfase zo tussen 0 en 7 jaar (dus ook prenataal!). Door het onbewuste te verkennen vindt de duiding en heling plaats.

Meer informatie of afspraak maken?

Bel ons daartoe gerust of stuur een bericht.

Call Now Button