Orthomoleculaire therapie is onderdeel van de natuurgeneeskunde. Het doel is om een optimale concentratie voedingsstoffen in je lichaam te realiseren

De opleiding ,orthomoleculaire epigenetische therapie die ik, Gerda, heb afgerond, richt zich op jouw gezondheid. Het is een unieke en onderscheidende wijze om gezondheidsklachten te benaderen vanuit omgevingsfactoren. Daarin zijn genen ontzettend belangrijk. Het zijn niet de genen die zelf zorgen voor klachten. Echter zijn het de omgevingsfactoren die de genen beïnvloeden. Dit wordt ook wel epigenetica genoemd. Daarin veranderen de genen zelf niet echter staan sommige genen aan of uit door de leefomstandigheden.

Genen zijn schakelaars

Een gen is een klein stukje van het DNA dat de code voor één eigenschap bevat. In je genen wordt informatie opgeslagen en er is een mechanisme dat het mogelijk maakt om een gen ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Naar schatting heeft het menselijk genoom in totaal 22.000 tot 30.000 genen, maar deze zijn niet allemaal actief. Het aan en uitschakelen van genen is functioneel, want op deze manier is het mogelijk om in de huidige generatie en in volgende generaties problemen te voorkomen.

Zoals eerder aangegeven kunnen genen ‘aan’ en ‘uit’ gezet worden. Dit is handig omdat je genen met negatieve eigenschappen, zoals vatbaarheid voor bepaalde ziektes, liever uit hebt staan. Omgevingsfactoren bepalen welke genen er actief of inactief moeten zijn. Voorbeelden van omgevingsfactoren zijn roken, voeding, bewegen, computer en telefoongebruik, darmmilieu, psyche, negatief leef en/of werkklimaat.

Voor welke klachten

 • darmklachten
 • bijnieruitputting
 • Burn Out
 • fibromyalgie
 • allergieën

Wil jij van je klacht af?

Kies dan voor onze unieke aanpak.
Vul je telefoonnummer in. Wij bellen je dan zo snel mogelijk terug

Of neem contact met ons op

locatie Appingedam: 0596 – 68 10 52
locatie Winschoten: 0597 – 72 68 06

Gezonde voeding

Gezonde voeding is in de orthomoleculaire therapie erg belangrijk. Het is een belangrijke factor die genen kan beïnvloeden. Gezonde voeding houdt in gerichte keuzes met betrekking tot de juiste mineralen, vitaminen en voedingswaarden.

Ik hecht veel waarde in juist afgestemde en vooral betaalbare voeding. In het algemeen raad ik vooral dan ook gezonde producten aan. Producten met E nummers raad ik veelal af. Veel gezondheidsklachten ontstaan met name juist daardoor.

Ook kan het zijn dat ik gerichte doseringen in vitaminen en mineralen adviseer. Echter ook hier ligt de nadruk dat het wel een meerwaarde dient te zijn. Daarnaast ook de betaalbaarheid ervan.

Echter een gezonde en gevarieerde voeding levert vaak al voldoende vitamines en mineralen voor het behoud van een goede gezondheid. Maar vooral ook het voorkomen van klachten en chronische ziekten.

Epigenen zijn omstandigheden

In het verleden dacht men dat het pakket genen dat je meegekregen hebt volledig bepaalt hoe je lichaam functioneert. Het blijkt echter dat er naast genen ook epigenen bestaan. ‘Epi’ is Grieks en betekent ‘op’ of ‘bij’. De epigenen staan voor de omstandigheden waaraan wij blootgesteld worden. Het wil zeggen dat de epigenetische omstandigheden samen met jouw genenpakket bepaalt hoe je lichaam handelt. De genen die je bij je geboorte meekrijgt worden dus geprogrammeerd door de epigenen. Omgevingsfactoren en leefstijl kunnen de werking van epigenen voor een deel manipuleren.

 

Leefstijl

De laatste factor is het meest interessant, want je kunt door je leefstijl aan te passen invloed uitoefenen op je epigenen. Een leefstijl met veel stress, slechte voeding en geen beweging zorgen voor ziektes zoals depressie, hart-en vaatziekten, diabetes, auto-immuunziekten, kanker, chronische vermoeidheid en pijn. Ook ziekten in de mond zoals cariës (gaatjes),tandvleesontstekingen komen hierdoor steeds vaker voor.

Interventies op het gebied van leefstijl, waaronder voeding, beweging en ontspanning kunnen je lichaam beïnvloeden. Laat je leefstijl matchen met jouw genen om fit oud te worden.

Welke factoren hebben invloed op epigenen?

  • Evolutionaire invloed
  • Transgenerationele invloed
  • Klimaat van de baarmoeder
  • Leefstijl

Evolutionaire invloed en transgenerationele invloed

Deze twee factoren zijn niet te beïnvloeden. Ze worden bepaalt door de evolutie en je erft genen van je ouders en grootouders. Genetische info, en daarmee ook de epi-genetische info, wordt generaties lang aan elkaar doorgegeven.

Klimaat van de baarmoeder

De derde factor, het klimaat van de baarmoeder, heeft alleen invloed op de generatie die na jou komt. Vooral de laatste drie maanden van de zwangerschap zijn belangrijk voor de definitieve epigenetische informatie die je kind meekrijgt. Wat een vrouw meemaakt in deze laatste maanden, bijvoorbeeld een stress-volle periode is van grote invloed op de rest van het leven van het kind.

Wat kun je doen om je epigenen positief te beïnvloeden?

De oplossing voor epigenetica is een gezonde leefstijl.

 • voldoende slapen
 • gezonde voeding
 • voldoende bewegen
 • geestelijke uitdaging
 • ontspanning
 • niet roken
 • matig met alcohol
 • goede mondhygiëne