Vroegkinderlijk trauma is het gewonde kind in jou

Vroegkinderlijk trauma zijn de opgelopen wonden toen je klein en kwetsbaar was. In het NU dienen ze zich immer aan om te worden begrepen en geheeld.

Wat is vroegkinderlijk trauma

Wanneer we spreken over vroegkinderlijk trauma dan hebben we het over wonden. Innerlijke wonden. Wonden die al vroeg in je leven zijn ontstaan. Bijvoorbeeld al in de baarmoeder toe je moeder hoorde dat ze zwanger was en daar niet blij mee was. Doch het kan ook een moeilijke geboorte zijn. Het kan ook het gemis zijn van een juiste gezonde afstemming. Waardoor je het gevoel hebt dat je niet werd gehoord, getroost en gezien.

Of dat je het gevoel had dat er voortdurend commentaar op je was. Je het in de ogen van een (pleeg) (adoptie) ouder of ouders het nooit goed kon doen.

Wellicht dat je bent opgegroeid in een omgeving waarin vaak ruzie was of dat je als kind bent misbruikt. Emotioneel of fysiek. Waardoor het voor jou niet veilig was. Het kan ook zijn dat je ouders al op jonge leeftijd zijn gaan scheiden. Jij dat niet begreep en nimmer dat verlies hebt verwerkt.

Een verlieservaring, het overlijden van een broer, zus, of een ouder, ook dat is vroegkinderlijk trauma. Maar ook pestervaringen die te lang hebben geduurd.

De hierboven genoemde ervaringen kunnen diepe sporen van boosheid, verdriet, schuld of schaamte achter laten in je als mens. Waardoor er een kloof is ontstaan tussen jou en je natuurlijke kern. Daardoor overleef je veelal in plaats van dat je leeft. En om die pijn niet te voelen heb je overlevingsstrategieën ontwikkelt.

Dat houdt je op de been. Echter vroeg of laat dan trekken deze strategieën ‘de kar niet meer’. Dan wordt je geconfronteerd met mentale en/of lichamelijke klachten. Helaas worden deze klachten niet altijd even goed begrepen.

Symptomen en klachten

Wanneer je de wonden niet hebt kunnen helen dan spelen deze vroeg of laat op. Vaak begrijpen we deze klachten niet. Omdat ze vaag zijn in die zin dat er niet direct een link wordt gelegd naar je jeugd. Symptomen en klachten kunnen o.a. zijn:

 • moeite met je kunnen binden aan iemand
 • angst en paniek gevoelens
 • voortdurend het gevoel hebben dat er iets met je aan de hand is
 • moeite hebben met het reguleren van je emoties en gevoelens
 • verslavingsgevoeligheid
 • vaak lichamelijke klachten ervaren
 • je onzeker voelen
 • geen gezonde afstemming tussen je hoofd en lichaam
 • niet echt weten wie je bent of wilt
 • je vaak onveilig voelen en daardoor voortdurend waakzaam zijn
 • gevoelig zijn voor geluiden, mensenmassa’s
 • je niet op je gemak voelen in groepen
 • herbeleving van gebeurtenissen
 • naar dromen of flashbacks ervaren
 • moeite met intimiteit en seksualiteit

Behandeling

Begrijpen wat er in je brein en lichaam gebeurt is allereerst ontzettend belangrijk. Daarnaast dat je mogelijkheden gaat ervaren hoe je iets in je lichaam kunt gaan sturen. Waardoor je meer rust en op termijn ontspanning gaat ervaren in je brein en lichaam.

Daarnaast is het belangrijk dat je ervaart hoe je brein en lichaam de ervaringen hebben verwerkt. Wat er daardoor in jouw zelf is gebeurd. Hoe het jou heeft gevormd.  Dit heeft enerzijds te maken met de afstemming van je brein en zenuwstelsel en anderzijds met de ontwikkeling van deelpersoonlijkheden.

Vaak wordt gesproken over leven in het NU. Maar hoe doe je dat wanneer je wordt geraakt en daardoor mentale of lichamelijke pijn ervaart? Gelukkig kun je dit reguleren. Een belangrijk onderdeel van het behandelplan is dit. Maar ook hoe je gezonde nieuwe verbindingen maakt in je brein. Waardoor de oude sporen meer en meer uitdoven.

Werkvormen die wij daartoe inzetten zijn:

Tot slot

Als geen ander weet ik, Meindert, wat vroegkinderlijk trauma is. Hoe mij dit heeft gevormd en heeft gezorgd voor tal van klachten. Altijd had ik het idee dat ik niet werd begrepen. Dat er iets mis met mij was. Het was al ver in mijn volwassenheid dat ik de wonden gelukkig heb kunnen helen. Waardoor ik een ander mens ben geworden. Daarvoor ben ik zo ontzettend dankbaar.

Want na een zeer lange zoektocht kwam ik eindelijk bij iemand die mij echt begreep. Die diep naar mij luisterde en de vinger op de zere plekken wist te leggen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want die wonden die werken zo subtiel in je door dat je slimme overlevingsstrategieën gaat ontwikkelen. Totdat ik met mijzelf werd geconfronteerd. Waardoor al dat wat ik had weggestopt, o.a. het verdriet, de boosheid, angst om verwerking vroeg.

Heb je nou het idee. Hey, hier herken ik mij in? Kom dan eens langs om te ervaren wat wij binnen onze praktijk daarin voor jou kunnen betekenen.