Trauma therapie richt zich op het uitdoven van traumatische ervaringen. Het woord trauma raakt meer en meer ingeburgerd in ons spraakgebruik. Maar was is een trauma eigenlijk? Er zijn 4 kernwoorden die een trauma goed weergeven:

  • overweldigend
  • hulpeloosheid
  • levensbedreigend
  • fragmentatie

Bij de eerste drie woorden kun jij je vast wel een voorstelling maken. Het laatste woord is wat lastiger. Eigenlijk kun je stellen dat je psyche zich dan splitst om te kunnen overleven. Om te kunnen overleven is de eerste stap dissociatie. Een tranceachtige staat van bewustzijn.  Onder de koptekst ‘het splitsen van de psychische identiteit’ lees je daar meer over.

Stressprogramma

Een gebeurtenis kan ook leiden tot een trauma wanneer je stressprogramma faalt. Om stress te kunnen managen gaat je lichaam over tot een reactie. Het maakt een grote hoeveelheid stresshormonen aan. Daardoor gaat je hartslag omhoog, verwijden de longen zich waardoor er meer energie in je lichaam komt. Hoe hoger de stress, hoe groter de mobilisatie. Waardoor je kunt vechten of vluchten.

Echter lukt dit niet dan gaat het lichaam over naar een andere reactie. Een demobilisatie. Kenmerken daarvan zijn een extreme lage activiteit in je lichaam oftewel bevriezing. Daardoor kom je in trauma. Je bent hulpeloos.  Lichaam en geest geven het op. Wat rest is fragmentatie.

Voor welke klachten is traumatherapie geschikt

  • emotionele verwaarlozing of misbruik
  • pestervaringen
  • nare ervaringen mee gemaakt
  • fysiek misbruik
  • seksueel misbruik
Gerda en Meindert

Wil je graag dat wij je bellen?

Vul dan hieronder je telefoonnummer in en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld

Het splitsen van de psychische identiteit

Het eerste wat je lichaam doet om de ervaring af te splitsen is dissociatie. De psyche sluit zich af voor de gebeurtenis. Inclusief de emotionele en psychologische ervaring. Je kunt stellen dat het een soort van tranceachtige staat van zijn is. Ook in het dagelijks leven dissocieer je best vaak. Door je te richten bijvoorbeeld op een bepaalde taak, bijvoorbeeld een examenvraagstuk. Dat is een gezonde vorm van structurele dissociatie.

Tijdens een traumatische gebeurtenis is er sprake van automatische dissociatie. De onverdraaglijke ervaring wordt naar je onbewuste gestuurd. Dan ontstaat er een nieuw ‘zelf’. Een split van een overlevingsdeel en een pijn (trauma) deel. Het overlevingsdeel heeft als belangrijkste taak om de herinneringen aan de nare ervaring(en) te vermijden. De strategieën en structuren worden na een tijdje steeds geavanceerder, subtieler maar ook georganiseerder.

Ze gaan deel uit maken van je dagelijkse activiteiten en acties en uiteindelijk denk je dat dit jouw identiteit of persoonlijkheid is. We gaan deze delen verwarren met wie we werkelijk zijn. De psychische opsplitsing raakte steeds meer gestructureerd en gefixeerd.

Soorten trauma

Er zijn verschillende soorten trauma. We maken onderscheid in trauma type 1 en trauma type 2. Eerstegenoemde zijn eenmalige gebeurtenissen. Een voorbeeld daarvan is dat je een nare gebeurtenis hebt meegemaakt op de autosnelweg. Daarna durf je niet meer te reizen. Een ander voorbeeld is een niet fijn verlopen behandeling bij een arts. Je durft niet meer naar die arts.

Traumatische ervaringen als zijnde type 2 stoelen meer op relaties. Dus met andere mensen. Een verliestrauma is een relationeel trauma. Het overlijden van een ouder of de scheiding van ouders. Maar dit kan ook het verlies zijn van een broer of zus. Of het plotselinge vertrek uit een buurt waar je graag woonde.

Een ander type 2 trauma is het liefdestrauma. Dit doet zich voor wanneer je als kind geen gezonde symbiose of hechting met je moeder hebt kunnen opbouwen.

Daarnaast is er het systeembindingstrauma. Dit gaat dieper en omvat meerdere generaties. Dit komt tot uitdrukking wanneer een eigen ouder niet of geen liefde heeft ervaren van de eigen ouder. Je grootouders dus.

Het doel van traumatherapie en werkvormen

Dat is helen. Integratie van de pijn(trauma) in het hier en nu. Bij traumatische ervaringen van het type 1 is het traject vaak niet zo lang. Daarvoor kun je prima werken met EMDR therapie.

Wanneer het gaat om type 2 traumata dan is er vaak een langere tijd nodig. Echter is dit afhankelijk van hoe lang de ervaringen hebben geduurd. Tijdens de intake kunnen we daar meer over zeggen. Wij maken bij trauma therapie gebruik van een aantal werkvormen. De eerste werkvorm is identiteitsgerichte psycho(trauma) therapie. Daarnaast psycho educatie,  EMDR therapie, lichaamsgerichte therapie en sensorimotorische psychotherapie.

Heb je het idee dat traumatherapie iets voor jou zou kunnen zijn?

Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.