was successfully added to your cart.

Leef 2.0 / dos

By 20 februari 2018 coaching

Een intrigerende titel voor dit bericht nietwaar. Laat me je helpen het te begrijpen. Leef 2.0 staat voor een nieuwe benadering in hoe je om kunt gaan met je gedachten, oordelen en overtuigingen.  DOS staat niet voor (disk operating system alhoewel er zeker een analogie is) doch voor de neurotransmitters Dopamine, Oxytocine en Serotonine.  Want deze drie chemische boodschappers bepalen voor een groot gedeelte in hoe jij je o.a. voelt.

Veel mensen die een beroep op mij doen worstelen met hun gedachten. Ze ervaren geen rust in hun hoofd. De gedachten zorgen voor onrust en schadelijke effecten.

Leef 2.0 / dos

Het Boeddhisme heeft ons de weg gewezen. Vanuit deze filosofische wijsheid is o.a. mindfulness een begrip geworden. Het was de arts John Kabatt Zinn die mindfulness heeft geintegreerd binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.  Hoe kunnen we omgaan met onze gedachten maar ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Deze vraag wordt ook vaak aan mij, Meindert, gesteld.  Doch laten we allereerst eens kijken wat gedachten eigenlijk zijn. Waar liggen ze verankert? Bij mijn weten is er nog nooit een neurochirurug geweest die anatomisch gezien de plaats heeft aangewezen waar gedachten liggen opgeslagen. En toch hechten we er veel waarde aan. De eerste vraag die ik mensen dan ook vaak stel is deze:  waarom maak jij je druk om iets wat anatomisch gezien niet bestaat.  De tweede vraag die ik meestal stel is, of het waar is wat een gedachte denkt te kunnen weten. Met name bij angstige of sombere mensen speelt dit vaak een rol. Maar een gedachte kan nimmer weten wat of er gaat gebeuren. Je brein kan nog geen halve minuut vooruit kijken. Je weet niet eens wanneer het lichaam moet ontlasten. Waarom zou jij je dan druk maken om gedachten die denken te weten wat er mogelijk allemaal zou kunnen gaan gebeuren.

“Jan consulteerde mij omdat hij vaak gedachten had die minder leuk waren.  Door de huisarts werd Jan naar mij verwezen. Jan leed aan een verslaving m.b.t. zijn gedachten. Hij ging zijn gedachten geloven en doordat hij ze ging geloven ging hij ook iets voelen. En het resultaat was angst. Dat deed hij vooral op tijden waarin hij niets te doen had. Dan kon hij eindeloos verzanden in de hardnekkige verslaving die gedachten heten”.

Aan of Uit

Nou moet ik een onderscheid maken en dat is dit. Ik zie het brein als een instrument die ik kan gebruiken. Daarvoor dien ik, net als bij een computer, deze op aan te zetten. Bijvoorbeeld hoe kom ik het snelst van A naar B.  Dat is voor mij waardevol. Een ander voorbeeld in deze is, waar koop ik zo goedkoop mogelijk een product. Dan is het inderdaad handig dat je gebruik kunt maken van het brein en daarover kunt nadenken. Maar dat is iets anders dan je gedachten achter na jagen. Want daar wordt je moe van of heb ik het mis. Dus heb je het brein niet nodig zet deze dan op uit.

Ja, was het maar zo eenvoudig. Inderdaad is daar een stuk training in nodig. Want doordat je verslaafd bent aan gedachten ben je net een junk geworden. Je kunt niet meer zonder deze psychoactieve werking.

Psychische problemen

Veel klachten ontstaan doordat je brein overuren draait. Het ratelt maar door net als een computer die moeite heeft met opstarten. We kunnen ons niet meer ontspannen en moeten overal een oordeel over hebben of commentaar op geven. Onlangs liet ik aan iemand een prachtig filmpje zien om te lachen. Tenminste bij Gerda en mij was dit het geval. Die persoon gaf alleen maar commentaar. Ooooh, nu gebeurt vast dit, dan vast dat, moet je die zien doch vergat (beter gezegd kon het niet meer)  te ontspannen.  Zo dominant is de linker kant van het brein geworden.  Overmatige sympatische activiteit in het brein zorgt o.a. voor de ontwikkeling van wat ze angst- of depressieve stoornissen noemen.

Maak kennis met leef 2.0 / dos

Tijdens deze coaching leer je de eeuwenoude wijsheid van het boeddhisme toe te passen in je huidig leven. Je gaat ervaren hoe je op een veel gezondere manier met je gedachten en gevoelens kunt omgaan. Er ontstaat daardoor een gezonder evenwicht in je brein en lichaam waardoor je meer en meer vanuit de ontspanning gaat leven.  Er is niet meer die continue drang en dwang om te moeten labelen en/of te oordelen. Doch rust.

Vragen of afspraak

Je kunt ons daartoe op werkdagen bereiken ( 0596 681051) of vul het contactformulier in.