Je zelf zijn. Het lijkt zo eenvoudig. Echter eens was jij je zelf. Vaak door ingrijpende ervaringen ben jij dat contact ermee verloren. Daardoor leef je niet vanuit een innerlijke pure vrijheid.  De sleutel om weer helemaal in contact met je zelf te komen is overgave. Lichaamsgerichte psychotherapie ondersteunt je daarin.

Dit artikel is gewijd aan overgave en de opgave om naar die overgave te komen.

Uit de liefdesstroom

Veelal verlies je het contact met jezelf door (ingrijpende) ervaringen. Dit kan al heel vroeg in je leven, in de prenatale fase, gebeuren. Doordat je ongewenst was. Of omdat je moeder veel stress heeft ervaren tijdens de zwangerschap. Echter zijn er meer oorzaken waardoor al in deze fase fragmentatie ontstaat. In een eerder artikel heb ik daar uitvoerig over bericht.

Ook de geboorte zelf kan aanleiding zijn tot verlies van het contact met jezelf. Bijvoorbeeld doordat je geruime tijd in een couveuse hebt doorgebracht. Maar ook kan een gecompliceerde bevalling hiertoe aanleiding geven.

De ontwikkelingsfasen die je doorwerkt na je geboorte zijn eveneens sterk bepalend in hoe jou zelf zich ontwikkelt.

Zo verloopt de ontwikkeling van jouw zelf meestal in een voor jou ontzettende kwetsbare periode. En wanneer in die kwetsbaarheid scheuren ontstaan is fragmentatie een feit. Lichaamsgerichte psychotherapie is een mooie werkvorm om die fragmentatie ongedaan te maken.

Fragmentatie. De scheuren in het zelf.

Deze fragmentatie ontstaat door pijn. Waardoor je niet meer in staat bent om vanuit pure liefde contact te maken doch vanuit verwonde delen.

Dan ontstaat er het lijden. Lijden in die zin doordat je niet meer je zelf bent en daardoor vaak tal van klachten ontwikkelt. Je kunt niet meer uitreken vanuit liefde. Je gaat overleven en ontwikkelt van daaruit talrijke overlevingsstrategieën.

Voor een tijd hou je dit wel vol echter na verloop van tijd ga je klachten ontwikkelen. Geestelijk en lichamelijk. Dat komt omdat onbewuste spanningen voortdurend in je brein en lichaam communiceren. Je bent je daarvan echter veelal niet bewust. Zo ben je nu eenmaal.

Om daarmee af te rekenen kom je voor de opgave te staan om jezelf te ont-dekken. Dit betekent een kennismaking met die delen die ervoor zorgen dat je niet meer puur kunt uitreiken vanuit liefde. Identiteitsgerichte psychotherapie  ondersteunt je daarin. Enerzijds tot inzicht en in het doorwerken van deze fragmentatie.

Overgave 

Om bij die integratie te komen dien jij jezelf te kunnen overgeven. Totale overgave want anders lukt het niet. En daar zit nou net de angel. Want die overgave wordt vaak bemoeilijkt door weerstanden.

Want delen die pijn hebben ervaren die zijn omringd met weerstandslagen. Ook wel overlevingsdelen of beschermers genoemd. Die zitten er niet voor niets en hebben meerdere taken. Doch wel de belangrijkste is die van bescherming. Het voorkomen dat je de opgeslagen pijn opnieuw voelt.

Want in het dagelijks leven wordt je voortdurend door je zintuigen van informatie voorzien. Wanneer bepaalde informatie opgeslagen pijn raakt dan ontstaat er kortsluiting (lees spanning) en komen de overlevingsdelen razendsnel in actie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat al in milliseconden dit het geval is!

Aan de ene kant is dit fijn doch aan de andere kant totaal niet. Want die delen zorgen continue voor onrust. Ze zijn continue in de weer om jou te beschermen terwijl er eigenlijk helemaal geen gevaar is.

Echter hebben die delen een geheugen. Een geheugen aan die tijd dat het wel zo is en dus wordt er alarm geslagen. Deze delen zijn niet in staat om een waar onderscheid te maken in wat reëel is en wat niet. Ze leven niet in het hier en nu. Echter altijd vanuit het verleden.

Daardoor ontstaat alarm in met name dat deel van het brein waarin je emoties en gevoelens worden verwerkt. Het gedeelte van je brein wat logisch zou moeten kunnen redeneren wordt afgeschermd. En zo ontstaat angst, paniek of andere gevoelens.

Gebeurt dit voortdurend dan ontwikkelen zich stoornissen. Echter zijn het slechts symptomen die de pijnhaard bedekken.

Zelfbevrijding

Overgave is de sleutel tot ware bevrijding van jou zelf. Echter om bij die totale overgave te komen daar is in de allereerste plaats een externe veiligheid voor nodig. De benadering maar ook de ruimte dient veilig te zijn. En dat is de taak van de hulpverlener!

Voorts dien jij de moed te hebben om aan de overgave te willen werken. En daarvoor is een sterk verlangen en een gezonde wil nodig.

Pas wanneer aan genoemde en andere criteria is voldaan dan ontstaat geleidelijk aan die overgave. Daardoor kom je in contact komt met dat wat al heel lang in jou om aandacht vraagt.

Zo is dus de opgave totale overgave om te komen tot een andere kwaliteit van leven. Daardoor verander je als mens. Je gaat vanuit liefde leven in plaats van overleving en dat is een wezenlijk verschil. En dat voel je.

Een tweetal mooie werkvormen die je daarin ondersteunen zijn lichaamsgerichte psychotherapie en identiteitsgerichte psychotherapie

 

Meer lezen?

Wil je nu wat meer lezen over hoe fragmentatie ontstaat. Bij uitgeverij Mens in Eeserveen is een mooi boekje daarover verschenen met als titel stilstaan bij trauma. Niet schrikken van het woordje trauma hoor. Het betekent letterlijk wond en het gaat over de verwondingen die jij in je leven hebt opgelopen. Daarnaast biedt het inzicht in het werken met identiteitsgerichte psycho(trauma)therapie.

Hieronder vindt je nog een tweetal bijdragen die verwant zijn aan dit artikel.

Leave a Reply

Call Now Button