Paniek in het land en in de buurt

By 18 maart 2020Geen categorie

Voor mij als therapeut is het een leerzame tijd. Leerzaam in die zin wat er in een mens gebeurt en in groepsverband.

De term massahysterie komt in mij voorbij. Want hoe men zich als mens gedraagt is, althans in mijn ogen, verre van gezond.

Wat is dit toch. Ik kan me maar een aantal zaken voorstellen. En deze bericht ik vanuit mijn kennis hier graag.

Massahysterie of terechte bezorgdheid?

Dat er een virus aanwezig is. Dat is mij volkomen duidelijk. Echter wat mij niet duidelijk is waarom deze vorm van massahysterie ontstaat.

Een aantal rollen spelen daarin een lijdende rol. Enerzijds is dit de media.  Anderzijds zegt het veel over jou als mens. Ik spreek mensen die vanuit alle rust reageren. Daarnaast spreek ik mensen die zich angstig en/of paniekerig voelen.

 

De invloed van de Media.

Dat de invloed van de media groot is. Dat is niet nieuw. Maar altijd maar weer knaagt bij mij dat ene zinnetje: is het waar.

Die zin heb ik overgenomen vanuit de cognitieve gedragstherapie. En daar kun je ontzettend veel mee. Vooral NU.

Kijk je naar beelden op tv dan zul je ongetwijfeld kunnen gaan zeggen. Ja, Meindert het is waar. Kijk naar het bezorgde gezicht van de minister-president. Luister naar zijn stem. Hoe duidelijk wil je het nog hebben.

Ja, zal ik dan zeggen. Ik zie en hoor zijn bezorgdheid. Maar is het waar wat hij zegt. Dan kom ik uit bij hoogleraren die anders prediken. Die een ander geluid laten horen. En is dat dan waar?

Het Placebo en Nocebo effect

Nu is er met geloof iets aan de hand. Je kent allemaal wel het placebo-effect nietwaar. Je krijgt iets waarvan erbij wordt gezegd dat dit jou gaat helpen. De effecten daarvan zijn wonderbaarlijk.

Dat komt omdat je een positieve verwachting hebt. Wetenschappelijk is de uitwerking daarvan breed onderzocht en aangetoond.

Maar nu is er ook een tegenhanger. En dat is het Nocebo effect. Dat wil zeggen dat er negatieve verwachtingen worden gewekt. Bijvoorbeeld, veel mensen worden ziek en gaan sterven door het Corona virus.

Die verwachting krijgt dan ongetwijfeld een grotere verwachting door:

  • Het laten zien van heftige beelden uit ziekenhuizen
  • Lege straten tonen
  • Mensen hun bewegingsvrijheid ontnemen
  • Extra journaals en langere praatprogramma’s
  • Het aanraken verbieden
  • Steeds maar specialisten aan het woord laten die jou de ernst van de uitwerkingen van het virus duidelijk maken
  • Het steeds maar laten zien van kengetallen

Zou het zo kunnen zijn dat door het nocebo effect meer mensen ziek worden? Ja, zeggen vooraanstaande wetenschappers. Deze week mag ik een webinar bijwonen waarin een vooraanstaand stamcel bioloog daarover meer gaat vertellen. Ik ben benieuwd.

Maar net als voor het placebo-effect geldt ook voor het nocebo- effect. De verwachting wordt jouw waarheid.

Wat is dus waar?

Tja, Ik denk, maar ik kan niet alles weten, dat je dit zelf steeds dient te toetsen. En daarvoor geldt een gezonde logica en intuïtie. Geloof niet alles wat je hoort en ziet. Denk zelf na. Daarnaast is er je intuïtie. Wanneer je een gezond en goed contact met je intuïtie hebt dan wijst dit jou de weg. Dit is mijn eigen persoonlijke ervaring.

 

Je eigen geschiedenis

Maar er is ook nog iets anders aan de hand. Want hoe komt het dat de een vanuit alle rust reageert. Maar een ander een totaal tegengestelde reactie laat zien?

Dat heeft te maken met hoe jij vroeger hebt leren omgaan met angst en heftige stress.

Maar ook angst voor ziekten en daarmee de dood zijn ongetwijfeld hieraan verbonden.

 

Tot slot

Voor mij als therapeut een leerzame tijd. Ik kom er zeker binnenkort op terug. Wordt vervolgd.

Meindert Telkamp

Call Now Button