personapraktijk.nl/wat is transgenerationeel trauma/ moeder en kind systemisch verbonden

Transgenerationeel trauma veroorzaakt vele psychische en lichamelijke klachten

Transgenerationeel trauma zit verweven in je familielijn. Een trauma van je oma of opa komt vaak tot uitdrukking in de tweede of derde generatie.

Afspraak maken? Plan deze hier online in.
[vc_headings borderclr=”#000000″ titleclr=”#000000″]

 trauma’s worden van generatie op generatie doorgegeven

Maar wat is nu eigenlijk transgenerationeel trauma

[/vc_headings]

Gelukkig is er meer en meer aandacht voor transgenerationeel of intergenerationeel trauma. Helaas komt het vaak voor. Echter wordt het niet altijd herkent. Want hoe leg je de relatie naar bijvoorbeeld een angststoornis in wat je moeder, vader of grootouder is overkomen. Een klacht wordt helaas nog immer vaak als een symptoom gezien. Echter om de oorzaak ervan te begrijpen dienen we ook de familielijn te betrekken in de duiding van de klacht. En dan blijkt, best wel vaak, dat de oorzaak generaties eerder is ontstaan.

Angst, depressie, paniek, zelfmoord gedachten, nachtmerries. Het zijn symptomen die vaak een oorsprong kennen vanuit het familie systeem. Ergens in de generatie voor jou is iets naars gebeurt. Wat niet of onvoldoende is verwerkt en waardoor een latere generatie daarvan de erfenis krijgt. En de onbewuste uitnodiging om het alsnog te verwerken.

Echter wordt deze uitnodiging vaak niet begrepen. En dat is begrijpelijk. Want degene die iets naars heeft meegemaakt praat daar het liefst niet over. Het is vaak te pijnlijk of te heftig waardoor het is verdrongen. En je wilt je eigen dochter of zoon daarmee niet belasten!

Het leven houdt daar geen rekening mee. Want de zintuigen prikkelen voortdurend het onbewuste waardoor de opgeslagen pijn wordt getriggerd. Om die pijn niet te voelen worden overlevingsstrategieën ingezet. Wat razendsnel verloopt. En in de praktijk betekent dit dat de jongere generatie dit gaat voelen.

‘De moeder van ‘Josje’, was nooit echt aanwezig. Ze was er wel aldus Josje maar echt contact maken? Dat kon ze niet. Van binnen was ze weg (niet aanwezig) en leefde in haar eigen wereld. Ik heb daardoor nooit echt kind kunnen zijn. Altijd was ik op mijn hoede en zorgde daardoor voor mijn moeder’.  Later zou blijken dat de moeder van Josje op jonge leeftijd seksueel was misbruikt.

Door dit trauma kon ze Josje niet helder spiegelen waardoor er geen veilige hechting ontstond.  In haar eigen relatie liep Josje hier tegen aan toen ze zelf in verwachting raakte. Op de een of andere manier kon ze er niet van genieten.

Maar ook het lichaam heeft zo haar eigen taal ontwikkelt wanneer het gaat om intergenerationeel trauma.  Anorexia, hartritmestoornissen, hypertensie, diabetes, kanker, maag- en darmklachten om er maar enkele te noemen. Ook deze klachten kunnen als oorsprong transgenerationeel trauma hebben.

Hoe transgenerationele traumatisering ontstaat

Zo had Evelien continue angst- en paniekaanvallen. Daarnaast ervoer ze terugkerende dromen. Dat iemand haar mee zou nemen. Midden in de nacht werd ze dan met een schreeuw wakker. Het putte haar en het gezin uit.

In het werken met Evelien ontvouwde zich het familietrauma. De moeder van Evelien had de tweede wereldoorlog meegemaakt. Regelmatig moest ze destijds onderduiken. Tien jaar na de oorlog werd Evelien geboren.

De zwangerschap verliep niet bepaald fijn. Voortdurend was de moeder van Evelien gestrest. Begrepen deed ze het niet. Immers de wens om moeder te worden was uitgekomen. Na de bevalling van Evelien werd ze geconfronteerd met een postnatale depressie.

In het werken met Evelien werd al snel duidelijk dat:

 • de angst klachten de angst van haar moeder was
 • de moeder van Evelien kon door haar eigen trauma destijds haar geen veilige hechting bieden
 • door de postnatale depressie ontbrak het aan een juiste afstemming van de moeder naar Evelien

Indien klachten, zoals bij Evelien, symptomatisch worden behandeld dan is dit geen oplossing. Vroeg of laat komen deze terug.  De behandeling van transgenerationeel trauma vergt een specialisatie en een grondige kennis in het systemisch werk.

personapraktijk.nl/wat is transgenerationeel trauma/verstrikking
personapraktijk.nl/wat is transgenerationeel trauma/familie generatie

Hoe kom je uit het trauma

De behandeling van transgenerationeel trauma vergt een specifieke behandeling. Ik werk daartoe met wat ze noemen systemisch werk. Wat inhoudt dat je inzichtelijk maakt wat erin jou is gebeurd in de interactie met veelal je ouder(s) of pleegouders. En dat heeft veelal te maken met:

Verstrikking en onveilige hechting

Als baby, peuter, ben je geheel afhankelijk van je moeder. Voortdurend ben je aan het afstemmen. Is het veilig. Wanneer zij een trauma met zich meedraagt dan is het voor haar vaak lastig om zich te hechten aan jou. Dat komt omdat ze onbewust met haar eigen pijn wordt geconfronteerd.

Als klein kind streef je juist naar contact. Dat is een wezenlijke behoefte. Daar kun je niet zonder. Wanneer er geen gezonde basis is voor een veilige hechting, dan rest je slechts 1 ding. En dat is contact maken met de overleving- of traumadelen van je moeder. Wat veelal weer verstrikkingen zijn met de eigen ouder(s).

Daarnaast ontwikkel jij je eigen overlevingsstrategieën. Wanneer ik als Meindert geen contact met mijn moeder kreeg dan werd ik iemand anders. Ik had in die tijd ontdekt hoe ik dan wel contact kreeg. Later werd mij duidelijk dat dit een overlevingsstrategie was die ik ook inzette bij andere mensen. Dan maak je geen waar contact. Doch dan is er contact vanuit een geheel andere dimensie.

In het systemisch werken maak je deze delen (rollen) inzichtelijk. Daarnaast ga je het doorwerken. Waardoor de klacht(en) gaan uitdoven. Bij mijzelf, Meindert, heb ik tijdens een eigen proces gevoeld hoe een verdrietig deel in mij zich had genesteld. Verdriet door een onveilige hechting met mijn biologische moeder. Het doorwerken van het verdriet, de rouw, zorgt dan in dit voorbeeld voor de heling.

Daarnaast is er de leefstijl! Vanuit epigenetisch onderzoek blijkt dat wanneer we onze leefstijl aanpassen er een betere gezondheid ontstaat. Dus dient er immer aandacht te zijn voor de leefgebieden waarin je participeert.

De gevoeligheid van Genen

Ingrijpende gebeurtenissen zorgen nog voor iets anders. En dat is dat er mutaties plaats vinden op de genen. Op die genen bevinden zich schakelaars die aan en uit kunnen worden gezet. De epigenetica onderzoekt al sinds lange tijd de invloed van omgevingsfactoren op de genen. Zo kun je dus, doordat je ouders iets ernstigs hebben ervaren, worden ‘opgezadeld’ met genen die erg gevoelig of zelfs uitgeschakeld zijn.

In de praktijk betekent dit dat je bijvoorbeeld veel sneller angstig, somber of zenuwachtig wordt. Dat je gevoeliger bent om overvloedig te eten. Je bloeddruk sneller stijgt of dat je problemen ondervindt met je darmen. Zo worden vele psychische – en lichamelijke klachten veroorzaakt door beïnvloeding van de genen door omgevingsfactoren.

Het woord omgevingsfactoren is al eerder gevallen. Genen doen op zich bijna helemaal niets. Wetenschappers geven aan dat slechts in 2% van alle aandoeningen, zowel psychisch als lichamelijk, dit kan worden toegeschreven aan genen. Het zijn dus de factoren in je omgeving die zorgen dat genen worden aangezet en op termijn zorgen voor klachten.

De partner met wie je een niet bepaald fijne relatie hebt. De buurt waarin je woont. Het werk wat je doet. Geen gezond voedsel nuttigen. Om er maar enkele te noemen. In ons werk is er immer aandacht voor je leefstijl en de omgevingsfactoren omdat ze zo ontzettend belangrijk zijn. Wanneer je daarin iets kunt veranderen dan werkt dit door op de gezondheid van je lichaam.

Transgenerationeel trauma is dus niet alleen een verst(r)ikking in het familiesysteem. Zo ook een overerving van mutaties in de genen en aandacht voor je leefstijl.

[vc_headings borderclr=”#000000″ title=”Oorzaken en klachten van transgenerationeel trauma” titleclr=”#000000″][/vc_headings]

Trauma is de oorzaak van het transgenerationeel lijden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • het overlijden van kinderen
 • oorlogservaringen ( tweede wereldoorlog)
 • verlies van groot of overgrootouder(s) op jonge leeftijd door ziekte of zelfmoord
 • ongewenste zwangerschap
 • abortus poging
 • ziekte

De klachten die zich veelal laten ervaren zijn o.a.:

 • onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
 • angst
 • paniek
 • depressie
 • terugkerende nare en beklemmende dromen
 • anorexia
 • boulimia nervosa
 • maag- en darmklachten
 • cardiovasculaire klachten
 • kanker