Krijg weer het gevoel dat je leeft!

Wij bieden op een holistische wijze psychologische en orthomoleculaire behandeling.

Wat kunnen wij voor jouw gezondheid betekenen?

Jouw gezondheid is zo ontzettend belangrijk. Want laten we eerlijk zijn. Wanneer je niet lekker in je vel zit, dan ervaar je de dagen wezenlijk anders dan wanneer jij je wel fit voelt nietwaar. Het is zo van belang dat je brein en lichaam gezond op elkaar zijn afgestemd. Zodat ze 1 gezond geheel vormen.

Wanneer je kampt met psychische en/of lichamelijke klachten. Dan is er niet altijd die gezonde balans nietwaar. Wanneer je dan hulp zoekt dan is het belangrijk dat je wordt begrepen. Dat er die juiste click, de juiste afstemming en behandeling is. En vooral ook dat er niet in hokjes wordt gedacht.

Wij bieden op een natuurlijke wijze zorg voor je brein en lichaam. Meer en meer toont de wetenschap aan hoe we het brein en lichaam als een geheel dienen te zien. Hoe alles op elkaar inwerkt. Zoals in de natuur waarin alles op een natuurlijke wijze verloopt. Je kunt het een niet los zien van het ander. Er is altijd een relatie. Het is en/en.

Wij zijn Gerda van Bruggen en Meindert Telkamp. Samen werken wij vol bezieling en passie in onze holistische praktijk te Appingedam en Winschoten. Waar wij op een natuurlijke wijze behandeling bieden voor psychische klachten, (vroegkinderlijk) trauma, lichaamsgerichte klachten en ondersteuning m.b.t voeding/allergenen en hormonen.

Uniek en onderscheidend in onze regio qua aanpak, behandelaanbod en visie. Scrol eens over de website en lees wat wij voor jou kunnen betekenen.

Kom langs bij ons in Appingedam of Winschoten. Of ontmoet ons online via beeldbellen.

Hartelijke groet,
Gerda van Bruggen en Meindert Telkamp

We hebben meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van psychische klachten en traumatische ervaringen

Het ervaren van psychische klachten zorgt voor lijden. Niet alleen in jezelf maar ook naar de ander. Om dat lijden te stoppen is het zo ongelofelijk belangrijk dat de oorsprong van je klacht(en) wordt behandeld.

Wij bieden behandeling en ondersteuning bij:  psychische klachten, vroegkinderlijke- en (meergenerationele) traumatisering.

We bieden onderzoek en behandeling bij disbalans in je hormonen en orthomoleculaire ondersteuning

Veel lichamelijke klachten worden met name veroorzaakt doordat iets in jouw lichaam om aandacht vraagt. Dat kan zijn op hormonaal niveau. Echter kan ook je voedingspatroon niet gezond afgestemd zijn op jou. Waardoor bepaalde klachten ontstaan. Door een uitgebreide intake krijg je daarin inzicht. Door dit inzicht kun je met gerichte adviezen zelf aan de slag om dat te veranderen wat in jou om aandacht vraagt.

Wij werken daarin nauw samen met een gecertificeerd laboratorium voor bloedanalyses. Dit onderzoek is zeer uitgebreid. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Door een uitgebreide intake, en indien noodzakelijk aanvullend bloedonderzoek, ontstaat er inzicht in welke voedingsstoffen je mogelijk tekort komt. Maar ook welke verstoringen en belastingen aan je klachten ten grondslag liggen.

Balans in je hormonen

Lees meer......

Orthomoleculaire ondersteuning

Lees meer......

Lees onze recente Blogs

We zijn erkend en worden vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars. We zijn aangesloten bij onderstaande beroepsverenigingen.

Call Now Button