Skip to main content

Kwaliteitwaarborging

Binnen onze praktijk werken wij met een kwaliteitsmanagement systeem. Dit houdt in dat wij thans al voldoen aan de nieuwe wet WTZA die per 1 juli 2021 in werking treedt. Onlangs, juni 2021, zijn wij daarop door de beroepsvereniging CAT getoetst en geslaagd.

Door te voldoen aan de eisen van de WTZA laten wij zien dat wij staan voor goede zorg. We transparant willen zijn naar alle betrokkenen en dat wij daarop kunnen worden aangesproken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien hierop toe.
Op deze manier versterken we samen het vertrouwen van alle betrokkenen in de kwaliteit van de zorg die wij leveren.

Erkenning beroepsverenigingen

Wij zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen NFG  en de CAT. We vallen onder het klacht en tuchtrecht volgens de wet WKKGZ. Voorts zijn we aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ . Periodiek worden wij getoetst in onze ontwikkeling, praktijkvoering en vakbekwaamheid.

Dit houdt o.m. in dat wij voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars en de overheid (wetten) aan ons stellen.

We zijn verbonden aan een groep collegae met wie wij , indien nodig, intens overleg voeren en samenwerken.

Wat te doen als je een klacht over ons hebt

Als therapeuten vallen wij onder het Wkkgz– klachtrecht en tuchtrecht.

Ben je niet tevreden over ons? Uiteraard is dat erg vervelend. En we hopen ook dat dit nimmer zal gebeuren. Mocht je toch een klacht over ons hebben en je denkt er met ons niet uit te komen, dan kun jij je richten tot onderstaande adressen.

Voor ontevredenheid over Meindert kun jij je hier vervoegen. Dat is een verwijzing naar de beroepsvereniging de NFG waarbij hij is aangesloten. Binnen de NFG is een onafhankelijke geschillencommissie daarvoor verantwoordelijk.

Ik(Gerda)val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten(GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling ga naar deze link. 

Ik(Gerda) werk als CAT therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Meer informatie daarover vindt je hier. 

Afspraken verplaatsen / niet verschijnen op afspraken

Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Wanneer je niet verschijnt op de afspraak, of deze te laat annuleert, dan kunnen de kosten daarvoor worden doorberekend.

Gegevensbescherming/verwerking en privacy verklaringen

Lees hieronder onze algemene voorwaarden;

Algemene voorwaarden CAT vergoedbaar

Bekijk hier het privacy reglement van de NFG:

 

20180613 NFG R -privacyreglement

Lees hier het privacy statement van de CAT.

Privacy_Statement CAT

Lees hier onze cookie policy

Cookie-verklaring-en-persoonsgegevens V01-2021

Call Now Button