Skip to main content

Wat is je overkomen?

Behandeling van trauma, oftewel traumatherapie, richt zich op waarom je niet kunt zijn wie je graag wilt zijn.

Wanneer je iets pijnlijks hebt ervaren wat diep heeft doorgewerkt in jou dan is er vaak sprake van trauma. Vaak ben je daardoor niet meer degene die je was. Je overleeft in plaats van dat je leeft.

Zomaar ineens kan door iets die wond weer pijn gaan doen waardoor er ontregeling in je plaats vindt. Dan wil je bijvoorbeeld weg uit de situatie. Doordat jij je angstig voelt. Echter kan het ook zijn dat je blokkeert en niets meer kunt zeggen. Of dat je zomaar ineens een intense boosheid ervaart en dat niet goed kunt sturen.

Maar ook uiten die wonden zich vaak lichamelijk. Darmklachten, bloeddruk problemen, blaasklachten etc.

Traumatherapie, althans zoals wij dit aanbieden, richt zich op herstel. Hoe je op een emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau weer je zelf kunt zijn. Spreekt onze benadering jouw aan?  Dan ontmoeten wij je graag in Appingedam of Winschoten.

Lees de voorwaarden:

 • Jij voelt je gemotiveerd. Je gaat een traject aan voor jezelf. Daarnaast doe je het bijvoorbeeld voor je gezin. Of om rust in jezelf te vinden en in een mogelijke relatie.
 • Je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces.
 • Het is nu het juiste moment om een traject aan te gaan. De omstandigheden in je leven zijn stabiel en veilig genoeg om een dergelijk traject aan te gaan. Je ervaart steun van (mogelijk) je partner. Of vanuit je familie vrienden/vriendinnen of andere sociale contacten. Of je hebt professionele hulp waar je op terug kunt vallen. Op deze manier kun je jouw proces ook dragen als de ruimte tussen twee sessie wat langer is.
 • Je hebt de beschikking over voldoende financiële middelen om de sessies te bekostigen. Mijn sessies worden gedeeltelijk via de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Voor meer informatie over de tarieven en vergoedingen, klik hier.
 • Je beschikt over voldoende veerkracht om de tijd tussen de afspraken te kunnen overbruggen. De gemiddelde frequentie van de sessies is elke 3-4 weken. Als dit lastig voor jou is, dan kun je een beroep doen op anderen waarop je terug kunt vallen. Dat kan je familie, een mogelijke partner of andere sociale contacten zijn.
 • De minimale leeftijd waarop ik met mensen werk is 18 jaar

Contra-indicaties

Als je een hoge crisisgevoeligheid hebt, zonder een sociaal steunnetwerk of andere hulp dan kunnen wij je NIET in therapie aannemen.

Hierbij kun je denken aan:

 • Weinig zelfregie, geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het eigen proces.
 • Hoog risico suïcidaliteit en/of ernstige zelfbeschadiging.
 • Schizofrenie, Psychotische of waanstoornissen, complexe PTSS.
 • Actuele verslavingsproblematiek aan middelen zoals alcohol of harddrugs.
 • Cognitieve beperkingen zoals laag begaafdheid/ dementie.
 • Actuele maatschappelijke of forensische problemen.
 • Wanneer het (psychologische) geweld en/of misbruik nog actueel is.

Veel psychische en lichamelijke klachten hebben als oorzaak trauma

Letterlijk betekent trauma een wond. Een opgelopen wond die in het hier en nu zeer doet. Vaak worden deze wonden niet begrepen. Dit komt omdat de aansturing van de wond vrijwel onbewust verloopt. Wetenschappers hebben aangetoond dat je slechts voor 4-5% bewust leeft.

Wanneer jij trauma hebt ervaren dan is jouw potentie,  je te ontwikkelen vanuit jouw kern, onderdrukt. Wat in de praktijk betekent dat je onbewust leeft vanuit angst. Je hebt moeite om het hoofd boven water te houden en leeft veelal om te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

Het schrijnende daarvan is dat dit geheel onbewust plaatsvindt. Je bent je er totaal niet van bewust. Je leeft jouw leven waarvan je gelooft dat dit normaal is. En zo kabbelt je leven voort totdat op een bepaald moment je niet meer verder kunt. Iets knaagt aan je, waardoor je klachten ontwikkelt.

Op de pagina vroegkinderlijk trauma lees je meer over de oorzaken en gevolgen daarvan. Deze pagina is gericht over trauma in het algemeen.

Wat is een trauma

De Hongaarse psychiater Gabor Mate, definieert een trauma als volgt. “Trauma is een psychische wond die je psychologisch verhardt en die vervolgens je vermogen om te groeien en te ontwikkelen verstoort. Het doet je pijn en nu handel je uit die pijn. Het wekt angst op en nu handel je uit angst. Trauma is dat niet wat er met je gebeurt, het is wat er in je gebeurt als gevolg van wat er met je is gebeurd. Trauma is dat litteken waardoor je minder flexibel, stijver, minder gevoel en meer verdedigd wordt.”

 • mishandeling
 • misbruik
 • overlijden van een ouder of kind
 • adoptie
 • een onveilige jeugd hebt gekend
 • er weinig aandacht voor je was
 • scheiding ouders
 • je moeder je geen veilige hechting kon bieden
 • wanneer er niet of nauwelijks aandacht voor je was in jouw behoefte

Enkelvoudig en meervoudig trauma

Wanneer we spreken over trauma dan dienen we een onderscheid te maken. Zo kun je spreken over enkelvoudig trauma. Voorbeelden daarvan zijn een auto ongeval, een niet fijn verlopen behandeling bij een arts of een mishandeling.

Er is sprake van (complex) meervoudig trauma wanneer:

 • je ongewenst was als kind
 • geen liefde hebt ervaren
 • pestervaringen
 • er geen bescherming was bij fysiek en/of seksueel geweld

En tot slot is er sprake van meergenerationeel trauma. Traumatische ervaringen in de familielijn die niet zijn geheeld. Waardoor je in de interactie met anderen dit hebt ervaren. Bijvoorbeeld een moeder die je niet dat kon geven wat je nodig had of heeft. Omdat ze dit zelf niet heeft ervaren.

Boosheid van een vader op zijn ouder(s) wat zich nog immer weerspiegelt in de interacties. Als kind voel je dit haarfijn aan en wat op een onbewust niveau iets met jou doet. Grootouders die een voorkeur hebben voor kleinkinderen.

Daarnaast ervaringen, zoals misbruik of geweld, wat immer is onderdrukt (verzwegen). Dan kan het niet anders zijn dan dat je dit als kind onbewust hebt ervaren.

.

Hoe langdurige stress door misbruik doorwerkt op je brein en lichaam

Onderstaand filmpje maakt je daarin veel duidelijk.

Trauma ……. van binnen weet je alles

Zo dient de afstemming en behandeling voor traumatisering zorgvuldig te worden getaxeerd.  Bij enkelvoudig trauma wordt EMDR therapie  of  cognitieve gedragstherapie vaak ingezet. Vaak zijn enkele sessies voldoende om het trauma te helen.

Bij meervoudige traumatisering is de weg naar heling beduidend langer. Bij meervoudige traumatisering kun je denken aan  vroegkinderlijk trauma . Veelal is dit ontstaan in de periode dat je verbleef in de baarmoeder. Maar ook bij een moeilijk verlopen bevalling of verblijf in een couveuse. Daarnaast de levensfasen t/m het zevende levensjaar.

Daarnaast is er trauma wat is ontstaan in een familielijn. Dan spreek je over transgenerationeel  of meergenerationeel trauma.  Klachten daaruit ontstaan vaak generaties erna! Dus huidige klachten zoals angst, paniek, depressie of vele lichamelijke klachten kunnen daarvan de oorzaak zijn.

Wanneer je het slachtoffer bent van traumatische ervaringen dan heeft dit een impact op je gezondheid. Niet alleen in je brein. Maar ook in je lichaam zijn de sporen van het trauma merkbaar. Dit uit zich meestal in uiteenlopende klachten.

De kern is dat je eigenlijk nooit meer jezelf bent. En dat kun je soms prima verhullen. Met mij is niets aan de hand hoor. Maar van binnen huil je. Doch aan de buitenkant zie je niets. Immers je moet sterk zijn. Maar vroeg of laat lukt dat sterk zijn niet meer.

Dan ontstaan er symptomen. Van niet meer jezelf zijn tot in het ernstigste geval de ontwikkeling van (ernstige) lichamelijke en geestelijke klachten. Traumatherapie richt zich aan de ene kant op het inzichtelijk maken en doorvoelen van de opgeslagen pijn. Aan de andere kant hoe je in het hier en nu geheel anders met jezelf om kunt gaan. Waardoor je meer ontspanning en rust gaat ervaren.

Trauma en hartenergie

Wanneer je bent getraumatiseerd dan is verbinden vanuit je hartenergie lastig. Dit komt omdat er in jou beschermingsmechanismen zijn ontstaan. Waardoor je echt open te stellen en vandaar uitreiken naar de ander een opgave kan zijn.

In onze benadering is het mede belangrijk om je hart weer te laten spreken. Waarin jij je juist weer veilig en vertrouwd voelt in het contact met jezelf en de ander. Om te ontvangen en vooral ook uit te reiken vanuit het gevoel dat het veilig en vertrouwd is.

Herstel van trauma is een proces. Daarvoor is het mede belangrijk dat er mensen zijn in je nabijheid met wie je daarover kunt spreken. Mensen die jij vertrouwt en die dat vertrouwen niet beschamen. Delen is helen.

Voor welke klachten is traumatherapie geschikt

Voor onderstaande klachten biedt Persona behandeling met traumatherapie:

 • angst
 • bindingsangst
 • eetbuien
 • negatief zelfbeeld
 • overspannenheid
 • moeite met intimiteit/seksualiteit
 • (ernstige) lichamelijke klachten
 • verslaving
 • verlatingsangst
 • ernstige somberheid
 • traumatische ervaringen
 • PTSS

Vaak gelinkt aan trauma

personapraktijk.nl/psychische 1-2/traumatherapie/liefde

De behandeling van trauma

Binnen Persona bieden wij in de allereerste plaats een veilige omgeving waar jij jezelf mag zijn. Waar je dat uit kunt werken wat in jou om aandacht vraagt. Waardoor je na verloop van tijd langzaamaan jezelf terug vindt. Daardoor weer levensvreugde ervaart en je vanuit liefde met de ander kunt verbinden. Het gevoel krijgt dat je leeft maar niet overleeft. Want dat laatste kost ontzettend veel energie.

Traumatherapie, zoals wij dit aanbieden, is gericht op jezelf weer vorm geven. In de praktijk betekent dit contact maken met jezelf. Met wat in jou om aandacht vraagt en hoe jij weer in je levenskracht komt. Een holistische en psychodynamische benadering waarin steeds jouw ervaringen centraal staan.

Meindert heeft, naast zijn eigen persoonlijke ervaring met trauma, een ruime expertise in de behandeling daarvan. In ons land, en in landen daarbuiten, heeft hij van befaamde psychologen en traumatologen scholingen mogen ervaren.  Hij biedt verschillende psychotherapeutische werkvormen aan. Immers geen klacht en mens is gelijk.

Ervaar wat wij voor jou kunnen betekenen. We ontmoeten je graag in onze praktijk in Appingedam of Winschoten of via beeldbellen.

Aanpak en visie

Wil je meer weten over onze unieke en onderscheidende aanpak binnen Persona?

Social Media

Je vindt ons ook terug op Facebook en LinkedIn. Contact met ons opnemen kan via onderstaand link.

Behandelaanbod

In de behandeling van jouw klacht(en) maken we, binnen Persona,  gebruik van 1 of meerdere van onderstaande werkvormen.

Call Now Button