Een unieke praktijk

Voor psychische, lichamelijke en voedingsgerelateerde klachten bieden wij behandeling. Daarnaast bieden wij coachingstrajecten aan. We werken daarin uniek – en onderscheidend, zie hieronder, op een vooral laagdrempelige en persoonlijke wijze.

Maak ook kennis met ons en ervaar wat wij voor jou kunnen betekenen.

Gezondheidsklachten

Coaching

Of het nu lichamelijk is of psychisch.

Als je de mens als geheel wilt bekijken is het antwoord simpel: allebei

(bram-bakker – psychiater)

En daarom zien wij jou als een geheel…..

Langzamerhand begint de gezondheidszorg te veranderen. Er gaat een andere wind waaien. Meer en meer koersen we af op een complementaire aanpak. Daar zijn wij blij mee wat wij werken eigenlijk al jaren zo.

Veelal worden klachten benadert alsof ieder klacht, die samenhangt met een bepaald orgaan, dat je deze afzonderlijk dient te behandelen. Echter is er een integrerend en interactief zenuwstelsel in je werkzaam. Dat zenuwstelsel ‘leest’ je lichaam. Je brein vertaalt deze informatie wat tot uitdrukking komt in wat je ervaart. Dus hoe jij je voelt, wat je gedrag is etc.

In onze aanpak en visie zien wij jou als een ‘geheel’. Dit betekent dat wij je klacht(en) dienen te begrijpen in het licht van jouw ontwikkeling, generationele en omgevingsfactoren.  Dit is ook de reden waarom wij kiezen voor een holistische complementaire benadering en juist daarin onderscheidend werken.

In onze praktijk sta jij als mens centraal

Mens kunnen zijn binnen onze praktijk is voor ons een belangrijke waarde. Je bent geen nummer of een klacht bij ons. We plakken geen etiket op je doch zien je als mens die geconfronteerd wordt met een klacht waarvoor je hulp zoekt.

De inrichting van onze praktijkruimte hebben we vooral dan ook warm ingericht. De reacties van mensen die ons consulteren ervaren dit als zeer positief. Niet klinisch doch persoonlijk.

Meerdere disciplines binnen de praktijk

Het unieke binnen onze praktijk is dat we meerdere disciplines aanbieden.  Gerda richt zich op pijn- en andere lichamelijke klachten. Daarnaast probeert ze te klachten te begrijpen die voortkomen uit voeding. Naar schatting ontstaan 80% van vele lichamelijk klachten in de darmen.

Meindert kijkt vooral naar de psychische kant doch daarnaast ook naar het lichaam. Vele lichamelijke klachten ontstaan door een blokkade vanuit de psyche.  Daarnaast is er die overlap waarin we beiden samen werken.

We werken via een holistische mens visie samen om jouw gezondheidsklachten te begrijpen en deze gericht te behandelen.

In onze ogen is geen klacht gelijk

We werken via een holistische visie ook wel het psycho neuro endocrien immunologisch model genoemd. Het gaat ervan uit dat we een klacht dienen te begrijpen in de wijze waarop verschillende lichaamssystemen en de psychosociale omgeving als 1 groot geheel functioneren.

Zo is jouw lichaam niets anders dan een systeem. Een systeem waarin alles met elkaar samenwerkt. Vindt in deze samenwerking een stagnatie plaats dan ontstaan er klachten. Maar zo is jouw systeem ook afhankelijk van een extern systeem. Dat zijn de mensen met wie je samen leeft. Waar je werkt. Wat je eet. Elk systeem streeft naar een vorm van zich goed voelen.

holisme PNEIZo vormen jouw lichaam, je bewustzijn, de omgeving en interacties met anderen een complex geheel. Dit betekent dat je een klacht altijd dient te zien in het startpunt van dat geheel.

Een klacht is in onze ogen een uiting van onvrede ergens in dat systeem. Het is een symptoom. De harmonie is verstoort waardoor onvrede in het lichaam ontstaat. Iets vraagt om aandacht.

Hoe de klacht ook tot uitdrukking komt. Het zijn de interacties met andere lichaamssegmenten en je omgevingsfactoren. Dit zijn je sociale relaties (gezin, familie, werk), voeding. Daarnaast zijn er je genen die gevoelig zijn voor die omgevingsfactoren en vaak daardoor klachten veroorzaken.  Zo is je gezondheid een voortdurende spiegeling vanuit deze vier peilers.

Beiden hebben we geruime tijd gewerkt binnen organisaties. We hebben ervaren hoe belangrijk het is om daarin jezelf te kunnen zijn.  Maar ook hoe je buiten het werk gezond zorgt voor een gezonde leefstijl. Daarnaast is een belangrijke vraag nog immer ‘wie ben ik’ en hoe wil ik mijn leven leiden.  Coaching is een mooi traject om te doorwerken wat in jou om aandacht vraag.

Coaching on the job

Deze vorm van coaching richt zich op hoe gezond je in contact blijft met jouw zelf in het werkveld. De gehele dag door in je werk ervaar je. Leuke en minder leuke ervaringen doemen op. Hoe je daar mee omgaat dat is afhankelijk van je levensgeschiedenis. Immers van daaruit ben je gevormd en zijn je behoeften, normen, waarden en overlevingsstrategieën ontstaan.

Bewustzijnscoaching gaat je ondersteunen om te ervaren, te doorzien, waar je tegen aanloopt en hoe je dit gezonder kunt benaderen. Een belangrijk aandachtspunt hierin dat je voortdurend in het hier en nu verblijft.

Leefstijl

Meer en meer wordt duidelijk hoe belangrijk je leefstijl is. Veel gezondheidsklachten ontstaan door een niet gezonde leefstijl. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn:

  • gezonde balans tussen ontspanning en spanning
  • beweging
  • voeding
  • zingeving

Leefstijl coaching richt zich op deze vier peilers in een vooral doe gerichte aanpak. Het vertrekpunt is wat je concreet wilt zien veranderen. De coaching richt zich op de begeleiding naar een positieve wending.

Wij kunnen het nodige voor je gezondheid betekenen

Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.