Skip to main content

Sensori motorische psychotherapie richt zich op de wijsheid van jouw lichaam

Om je gezond te kunnen hechten naar de ander dan dien jij je gehechtheid te herstellen. Sensorimotorische psychotherapie richt zich op herstel daarvan.

“Ik liep voortdurend vast in mijn relaties. Totdat ik ontdekte waarom. Gelukkig heb ik dat kunnen herstellen.”

Martin K - Winschoten

Het lichaam heeft een duidelijke taal

Sensorimotorische psychotherapie richt zich op contact maken. Daarnaast op herstel van gehechtheid en binding. De methode stemt zich af op:

  • de wijze waarop je ademt
  • je lichaamshouding
  • spanning en ontspanning
  • aarding
  • het contact van de ogen

De wijze waarop je emotioneel reageert wordt aangestuurd vanuit vroegkinderlijke ervaringen. Hoe je ademt, staat, lacht en beweegt. Maar ook hoe je bij een conflict reageert. Ga je in de aanval? Wil je weg? Of komt er niets meer uit je handen.

Vroegkinderlijke ervaringen laten zien hoe jij je verhoudt tot jezelf. Daarnaast met de ander. Daarin spelen een tweetal factoren een belangrijke rol. Een gezonde symbiotische verbinding destijds met je moeder. Anderzijds een gezonde hechting met je opvoeders. Vaak zijn dit je biologische ouders doch dit kunnen ook pleegouders zijn.

De wijze waarop jij contact maakt. Maar ook ernaar verlangt. Hoe je omgaat met afstand en nabijheid. Dit kun je herleiden naar de eerste levensfasen. Waardoor dit vorm geeft aan jouw sociaal betrokkenheidssysteem.

Dit systeem reguleert ontzettend veel functies zoals:

 • het kijken
 • het uitdrukken van emoties
 • het maken van gebaren
 • het geven en ontvangen van non-verbale signalen
 • het aangaan van betrekking met en het reageren op de ander

Gehechtheidsvorming en sociale betrekkingen voeden elkaar daarin. Wat zich onder meer uitdrukt in het vorm geven van(toekomstige) relaties.

Voor welke klachten

 • moeite om contact te maken met jezelf
 • voortdurende conflicten in relaties of met kinderen
 • intimiteit
 • jezelf onvoldoende kunnen uiten
 • het niet goed kunnen reguleren van emoties
 • traumatische ervaringen hebben meegemaakt
 • je voortdurend onrustig of onveilig voelen
 • het lastig vinden om contact te maken met anderen

Hechten is niet vechten

Hoe jij je verhoudt tot de ander. Je binding en gehechtheidspatronen zijn in hoge mate daarvoor verantwoordelijk. Hoe jouw vroege ontwikkelingsfasen zijn verlopen bepalen in hoge mate in wie je bent. En hoe jij je kunt verbinden naar de ander.

Je ontwikkeling van kind naar puber is in hoge mate daarin erg belangrijk geweest. Hoe warm was het nest waarin je bent grootgebracht? Kreeg je spontaan liefde? Werd je getroost wanneer je pijn had of ziek was? Hoe liefdevol gingen je ouders met elkaar en jou om?

Waren er vaak woorden? Ben je opgegroeid bij een ouder die worstelde met haar of zijn gevoelens? Of een ouder of ouders die zijn getraumatiseerd? Speelde alcohol, drugs een rol in het leven van je ouder(s)?

Wanneer hier spanningsvelden in zijn geweest dan heeft dit impact gehad op jouw ontwikkeling. Dan kon je niet jezelf zijn. De ruimte om jezelf te ontwikkelen werd hoe dan ook beperkt.

Het ontwikkelen van een gezonde autonomie en wil zijn belangrijk in de ontwikkeling van je identiteit. Waren de voorwaarden daartoe gezond, dan ben je in staat om je gezond te kunnen verhouden naar de ander.

Sensorimotorische psychotherapie ondersteunt jou om dat wat pijn doet weer te herstellen.

Herstel van het contact

Sensomotorische psychotherapie richt zich op contact maken. Enerzijds met jezelf en met de ander. Wanneer je onvoldoende contact met jezelf hebt dan is de verbinding met de ander lastig.

De methode laat je onder andere ervaren hoe je gezond contact maakt. Hoe je ervaringen een naam kunt geven. Je gaat ervaren waarom je reageert zoals je reageert. Daarnaast hoe je op een gezonde wijze met stress om kunt gaan.

Je lichaamshouding. De wijze waarop je ademt, kijkt en voelt. Het experimenteren met afstand – nabijheid. Gezonde grenzen neer kunnen zetten. Ruimte in durven nemen. Dit alles vormt onder andere het hart van sensorimotorische psychotherapie.

Een methode waarin verschillende technieken worden afgestemd op jouw hulpvraag.

Call Now Button