Skip to main content

Hij melde zich aan met klachten van gehele mentale en lichamelijke uitputting. Een Burn-out had de huisarts geconstateerd. Waarvoor hij hulp zocht. Meer en meer blijkt uit data ontwikkelen jonge mensen een Burn-out. Echter de oorzaak ervan ligt meestal in de jeugd.

De wortels voor het ontwikkelen van een Burn-out liggen vaak al in de jeugd.

Tijdens de intake werd al snel duidelijk dat zijn jeugd niet bepaald fijn was geweest. Het liefst sprak hij er ook niet over. Wat geweest is, is geweest gaf hij ons duidelijk te verstaan. Met andere woorden: besteedt er geen aandacht aan. Echter lagen er diepen wonden in hem.

Het vertrouwen in verbinding met de ander was diep beschadigd. Toen wij hem ernaar vroegen gaf hij aan dat hij vrijwel niemand vertrouwde. Hij leunde op niemand. Behalve voortdurend op zichzelf. Want daar kon hij op aan.

Echter na verloop van tijd lukt dit niet meer. Omdat we gewoonweg niet zonder de ander kunnen. Je brein is daar geheel op ingericht. We dienen ons hoe dan ook te verbinden en te hechten. En daar was het bij hem niet helemaal goed gegaan.

Thuis werd er weinig gesproken. Het reguleren van emoties en gevoelens was voor hem dan ook ontzettend lastig. Dat was allemaal maar gedoe. Je moest gewoon sterk zijn. En stil staan bij wat je allemaal voelt?  Dat was in zijn ogen zwak zijn.

In de loop van zijn proces werd hij hoe dan ook geconfronteerd met zijn innerlijke leegte. Niet alleen daarmee doch ook met zijn eenzaamheid. Doordat je namelijk onvoldoende kunt reguleren ontstaat er vaak leegte. Dat probeer je vaak te compenseren door hard te gaan werken. En dat is wat hij deed.

Hij vond het dan ook helemaal niets dat hij nu niet meer in staat was om te werken. Een mankement noemde hij het. Die toch met wat sleutelwerk, hij werkte als monteur, toch weer kon worden opgelost.

Toen wij hem duidelijk maakten dat dit zo niet werkte, vroeg hij zich af of hij dan wel de juiste praktijk had gekozen. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om hem zo snel als mogelijk weer op de been te helpen. Want wat kost het allemaal wel niet wanneer hij thuis zit en zijn werk niet kan doen.

Sleutelen maar dan op een gezonde wijze

Dat woord sleutelen hebben wij er maar in gehouden. Echter dan meer in de context van de juiste sleutel toepassen wat in ons vakjargon afstemming wordt genoemd.

We hebben de nodige sleutels toegepast om die afstemming te vinden. En dat is gelukt. Dat sleutelwerk heeft ertoe geleid dat hij een geheel ander contact met zijn lijf kreeg. Niet alleen met zijn lijf maar ook met het besef dat hij iets grondigs had gemist in zijn kindertijd.

Namelijk om jezelf te kunnen reguleren. En daar zijn emoties en gevoelens onder ander voor bedoeld. Niet vluchten maar jezelf ook kwetsbaar te durven opstellen.

Want niets in de natuur ‘wordt zichzelf’ zonder kwetsbaar te zijn, schrijft Gabor Mate in zijn boek ‘De Mythe van Normaal’[i]. Want voor de groei van een krachtige boom zijn zachte en soepele scheuten nodig. En dat geldt ook voor ons als mens. Geen emotionele kwetsbaarheid betekent geen groei!

Zo heeft al dat ‘gesleutel’ geleidt tot een versie 2.0. Een man die nu geheel anders in zijn leven staat. Die de taal van zijn lichaam heeft geleerd en daarmee kan communiceren. Iemand die ook de wonden in zijn verleden onder ogen heeft gezien en doorwerkt. En zijn overlevingsstrategieën heeft begrepen en uitgedoofd. Daarnaast heeft hij zijn voedingspatroon met ons herzien. Want al dat suiker, cola en de drive- in bij Mac. Donald bleek toch niet zo gezond te zijn.

De wortels voor het ontwikkelen van een Burn-out liggen dus vaak al in de jeugd. Wanneer je hebt geleerd om gezond te kunnen reguleren. Je gevoelens op een adequate wijze kunt uiten. Je helder bent in het neerzetten van duidelijke grenzen. Deze weet te bewaken en gezond omgaat met jezelf en de ander. Dan is de kans stukken kleiner dat jij een Burn-out ontwikkelt.

Gerda van Bruggen en Meindert Telkamp

Heb jij nou het idee dat jij je hierin herkent? Maak dan een afspraak en ervaar wat wij voor jij hierin kunnen betekenen.

 

[i] De Mythe van Normaal – Gabor Mate

Foto:  Evelyn Chong – Pexels

logo persona
Call Now Button