Skip to main content

Wanneer er niet die afstemming was

Een juiste afstemming tussen moeder en kind is het begin van een gezonde regulatie met betrekking tot intimiteit. Wat nu wanneer dit er onvoldoende of niet was? Emotionele verwaarlozing is vroegkinderlijk trauma. Wij bieden daartoe de juiste afstemming en behandeling.

De gevolgen van emotionele verwaarlozing

Emotionele verwaarlozing kan al vroeg in het je leven ontstaan. Op de pagina microtraumata door vroegkinderlijke traumatisering wordt daar uitgebreid op ingegaan. Deze pagina richt zich met name op gedragskenmerken tussen ouder en kind. En de gevolgen daarvan op de volwassen leeftijd. Emotionele verwaarlozing is mede een gevolg van transgenerationeel trauma.  Dit betekent dat wanneer je echt de oorzaak van de verwaarlozing wilt begrijpen je zeker drie generaties terug dient te gaan.

Helaas richt zich veelal de benadering op de symptomen waardoor niet echt de kern van het probleem wordt aangepakt. En dat is jammer. De gevolgen van emotionele verwaarlozing is overleving. Waarmee we bedoelen dat je strategieën hebt ontwikkelt hoe je ermee om gaat. Echter zijn deze op termijn destructief en leiden ze tot conflicten in je zelf, je relatie en tot gezondheidsklachten.

Alles draait om afstemming. En daar is het eens niet goed gegaan en gaat het nog steeds niet goed. Deze pagina biedt inzicht over emotionele verwaarlozing, hoe je het herkent en de gevolgen daarvan.

Hoe herken je emotionele verwaarlozing in je ouder(s) en in jezelf

Wanneer de emotionele afstemming van je ouder(s) er niet of nauwelijks was dan is er sprake van vroegkinderlijke traumatisering. Veelal komt het ontbreken daarvan door onderstaande omstandigheden:

 • je was ongewenst als kind en die boodschap klonk vaak door
 • je ouder is zelf beschadigd in haar emotionele behoeften
 • voor jouw geboorte had je moeder een miskraam
 • er is voor jouw geboorte binnen het gezin een kind overleden
 • je ouder kan moeilijk omgaan met haar eigen emoties en gevoelens
 • er was binnen het gezin veelvuldig sprake van conflicten
 • je ouder is veelal met zich zelf bezig en heeft weinig oog voor jouw behoeften/verlangens

De gevolgen van emotionele verwaarlozing zijn op langere termijn behoorlijk. Wat betekent dat wanneer deze niet of nauwelijks zijn vervuld een kindsdeel in jou ‘schreeuwt’ om gehoord of gezien te worden. En dat kan ver gaan.

Wieteke, wiens naam is verandert, had daarmee te kampen. Haar moeder had in de jeugd van Wieteke geen oog voor haar. Wel voor andere mannen herinnert zich Wieteke dit. Het was in haar beleving een komen en gaan. Aandacht voor Wieteke was er nauwelijks. Ze moest zich maar redden. Veel heeft ze allen dienen te ontwikkelen. En dat heeft er onder meer voor gezorgd dat ze zich staande wist te houden en uiteindelijk een fijne baan kreeg.

Wieteke leerde een liefdevolle man kennen. Een relatie kondigde zich aan en na een jaar raakte ze zwanger. Een dochter verblijde het gezin. Echter in de loop van de tijd ontstonden er problemen. Nu Wieteke zelf moeder was geworden had haar partner al geruime tijd opgemerkt dat ze de signalen van haar dochter niet opmerkte.  En dat ze in de ogen van hem niet echt liefdevol met haar dochter wist om te gaan. Voor Wieteke aanleiding om hulp te gaan zoeken. In een mooi en intensief traject heeft Wieteke haar eigen emotionele behoeften leren te ervaren waardoor ze wel in staat was om die emotionele verbinding met haar dochter te kunnen maken. De moeder van Wieteke kon die afstemming niet bieden omdat ze daarin zelf was beschadigd. 

Emotionele verwaarlozing in je eigen kindertijd zorgt hoe dan ook later voor problemen in de afstemming met je eigen kind(eren). We spreken in dit verband over een symbiosetrauma.

Je innerlijk kind en kindsdelen

In verschillende psychologische stromingen wordt gesproken over je innerlijk kind of kindsdelen. We kunnen ons goed voorstellen dat het lastig is om daarvan een beeld te vormen. Woont er dan nog een kind in mij? Dat is een vraag die met regelmaat wordt gesteld.

Ja, inderdaad woont er nog een kind in je. Meerdere zelfs. Af en toe dan laten ze zich zien. Wat betekent dat jij in je gedrag verandert. Let er maar eens op. Wat je veelal kunt opmerken is:

 • je stem gaat anders klinken
 • de gezichtsuitdrukking verandert
 • veelal ga jij je kleiner maken
 • je begint te friemelen met je handen
 • het oogcontact verloopt anders
 • je moet ineens naar de wc
 • je wilt weg (vluchten)
 • ineens wordt je boos (vechten)
 • je kunt niets meer zeggen (bevriezen)

Kindsdelen, ook wel ego states of deelpersoonlijkheden genoemd, laten zich zien wanneer ze worden getriggerd. Beter gezegd wanneer er oud zeer in je wordt geraakt. Dan worden neuronale routes in je brein en lichaam actief. Wat betekent ander gedrag. En je gaat op een bepaalde wijze denken, voelen en handelen.

Een andere meer positieve kant is er ook. Bijvoorbeeld dat je ineens gaat juichen, of in je handen klappen of gek gaat doen. Daar heb je vaak zelf nooit zoveel last van. De ander kan daar wat meer problemen mee hebben.

Binnen onze praktijk werken wij met verschillende werkvormen om contact te maken met die kindsdelen. Dat is soms ook nodig wil er zich iets in je veranderen. Want het zijn altijd de kindsdelen die om aandacht vragen.

Behandeling

Behandeling binnen onze praktijk is maatwerk. Immers geen mens en klacht is gelijk. We maken gebruik van onderstaande werkvormen:

Identiteitsgerichte (psycho) trauma therapie (IOPT)

Internal Family Systems

Lichaamsgerichte therapie

Wat is het gedrag bij emotionele verwaarlozing bij je ouder(s) en hoe reageer jij

Laten we eens wat dieper ingaan op de impact van emotionele verwaarlozing en welk gedrag je daarin kunt herkennen. In jezelf en in je ouder(s).  In de ouder kun je veelal waarnemen:

 • er is geen of nauwelijks intimiteit
 • echt contact maken dat is er niet
 • interesse in hoe jij je voelt is er nauwelijks
 • doordat emotioneel contact maken lastig is krijg je geschenken of cadeautjes
 • wordt er al gesproken over gevoelens of emotie dan is het oppervlakkig
 • de emotie of gevoel wordt afgewimpeld
 • het onderwerp richt zich al snel op andere zaken
 • non verbaal zie of merk je nauwelijks intense betrokkenheid

Dit betekent voor jou als kind dat jij je niet gezien voelt. Doordat dit het gedrag van je ouder is ga je daardoor overlevingsgedrag vertonen. Wat inhoudt:

 • je gaat je niet meer uiten in je gevoel of emotie
 • je ontwikkelt schaamte/schuld gevoelens
 • je trekt je terug
 • je gaat gesprekken voeren in jezelf
 • je gaat je troosten met een knuffel/dier
 • je zoekt compensatie bij iemand anders
 • er ontstaan eetstoornissen
 • de kans op conflicten of plotselinge woede uitbarstingen nemen toe
 • de kans om verslaving te ontwikkelen neemt toe
 • je ontkent je behoeften en verlangens
 • je ontwikkelt prestatiedruk
 • je wordt perfectionistisch

En deze passende overlevingsstrategieën die je destijds, veelal in de kindertijd hebt ontwikkelt, die pas je onbewust nog steeds toe! Echter zijn ze niet meer passend. Echter eerder destructief waardoor er klachten in jezelf en in een relatie met de ander ontstaan.

Emotionele verwaarlozing in je relatie

Ben je slachtoffer van emotionele verwaarlozing dan ondervindt je daardoor klachten in jezelf en problemen in je relatie. Dit betekent veelal dat je bij bepaalde gevoelens en emoties geen contact maakt of dat er vermenging optreedt. Een voorbeeld hiervan is dat je iets weg lacht. Of dat je in plaats van echt je verdriet te uiten boos wordt.

Maar ook dat wanneer de ander je raakt in een bepaald gevoel dat je ineens blokkeert. Of dat je wilt vluchten of ineens hartstikke boos wordt. De kern is dus dat je niet in staat bent om je te verbinden met het echte gevoel in je.  Waardoor je geen waar contact maakt met de ander.

https://personapraktijk.nl/emotionele verwaarlozing is vroegkinderlijk trauma/je eenzaam voelenRelationeel gezien leidt dit vaak tot:

 • er ontstaan voortdurend conflicten of woordenwisselingen
 • je voelt je niet gezien
 • je bent bang dat de ander je gaat verlaten
 • bij het minste of geringste vlucht je
 • je blokkeert
 • je hebt het idee:  hij of zij past niet bij mij, waardoor er voortdurend onrust is in je
 • je voelt je eenzaam in de relatie
 • je ontkent het:  ach het viel wel mee!
 • gevoelig voor afwijzing
 • je verwart liefde met rijkdom

Emotionele verwaarlozing werkt diep door in je als mens. Enerzijds in boven omschreven gedragingen. Maar ook lichamelijke ontstaan er klachten. Hierbij kun je denken aan:

 • darmklachten
 • hoofdpijn
 • nek- en schouderklachten
 • hernia
 • ontstekingen (fibromyalgie, reumatische aandoeningen)
 • allergieën
 • verzwakt immuunsysteem
 • eczeem
 • gewichtsschommelingen
 • disbalans in hormonen

Gelukkig is er iets aan te doen waardoor je wel in staat bent je gezond te kunnen verbinden met jezelf en daardoor met de ander. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van vroegkinderlijk trauma en bieden daartoe verschillende lichaamsgerichte werkvormen.

Wil je een afspraak maken ? We ontmoeten je graag.

Call Now Button