Skip to main content

In het Amsterdamse UMC wordt onderzoek gedaan naar de impact van jeugdtrauma op latere gezondheidsklachten. Uit resultaten blijkt dat mensen die vroegkinderlijk trauma hebben ervaren meer kans hebben op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Dit is niet nieuw. In de vorige eeuw is door een baanbrekend onderzoek, het ACE, in Amerika dit al aangetoond. Op onze pagina vroegkinderlijk trauma schrijven wij daar eveneens over.

In deze blog meer over gezondheidsklachten in relatie tot vroegkinderlijk trauma en wat wij daarin voor jou kunnen betekenen.

Gezondheidsklachten en vroegkinderlijk trauma

Wanneer op (zeer) jonge leeftijd je stresssysteem al voortdurend overuren draait, dan is de kans dat er schade in je lichaam ontstaat aanwezig. Enerzijds door een uitputting in de bijnierschors waar het stresshormoon Cortisol wordt aangemaakt. Anderzijds doordat je autonoom zenuwstelsel te gevoelig gaat reageren. Maar ook dat er een overgevoeligheid is ontstaan in je rechterbrein. Daarnaast dat andere systemen in je lichaam, zoals het immuunsysteem, ontregeld raken.

Gevolgen kun je vaak herkennen aan:

 • moeite met het reguleren van prikkeloverdracht
 • veel sneller mentaal en fysiek vermoeid raken
 • gevoeliger voor het snel ontwikkelen van ongezonde stress (distress)
 • vatbaarder voor het ontwikkelen van een depressie
 • gevoelig voor angstklachten en de ontwikkeling van angststoornissen
 • altijd het gevoel dat je niet echt ontspannen leeft
 • gevoelig voor het ontwikkelen van diabetes/overgewicht
 • voortdurend in het hoofd zitten
 • een ongezonde relatie tussen je hart en brein
 • de buik/brein as is vaak ontregeld
 • moeite met een gezond lichamelijk contact

En zo zijn er eigenlijk nog veel meer klachten. Vroegkinderlijk trauma leidt vaak op latere leeftijd tot mentale en fysieke klachten. Er is dus alles aan gelegen om naar de wortel van de klacht(en) te gaan. En helaas gaat het daar vaak niet goed.

Medisch of Psychisch?

Eigenlijk begint elk verhaal met klachten. Vroeg of laat ontstaan deze. Dan is een logische eerste stap vaak de huisarts. Wanneer deze goed weet door te vragen dan mag jij je gelukkig prijzen. Echter is dit vaak niet het geval. Door de spaarzame tijd is daar niet altijd ruimte voor. Waardoor vaak medicalisering dreigt. Een doorverwijzing naar een specialisme binnen het ziekenhuis of een therapeut.

In de 20 jaar dat ik nu werkzaam ben als therapeut heb ik vaak gezien dat mensen vastlopen. Dit omdat er niet goed door wordt gevraagd. Waardoor allerlei onderzoeken worden opgestart en het resultaat vaak is dat er niets wordt gevonden. Of dat een klacht wordt behandeld met medicatie of een ingreep. Echter vroeg of later ontstaan de klachten opnieuw.

Dit komt omdat er disharmonie in het lichaam is. Ergens in het lichaam ligt iets opgeslagen wat om aandacht vraagt. En dit zijn vaak de wonden die je als kind hebt opgelopen. Echter kan het ook zijn dat er wonden in je zijn die te maken hebben met je ouder(s) of familie.

Er zijn psychotherapeuten zoals Bessel van der Kolk, Gabor Mate, Franz Ruppert die helder zijn in het ontstaan van lichamelijke klachten. Zij verwijzen allen naar de wonden van vroegkinderlijke traumatisering. Ook binnen onze praktijk zien wij dit! Gelukkig is er meer en meer aandacht voor. Nu nog meer bewustwording binnen de spreekkamers van de huisartsen en medische specialisten.

In een training die ik volgde, waarin de wijsheid van het lichaam centraal stond, konden vele klachten worden herleid naar traumatische ervaringen. Bij deze training was, hoe fijn om te ervaren, ook een huisarts aanwezig. Zijn beleving van lichamelijke klachten naar het licht m.b.t. jeugdtrauma is toen drastisch verandert.

Vele gezondheidsklachten zijn vaak het gevolg van vroegkinderlijke traumatisering. Echter is er vaak de vraag is het medisch of psychisch. Vaak is het laatste het gevolg.

Kamp jij nu ook met gezondheidsklachten? Heb je het idee dat vroegkinderlijk trauma mogelijk hierin een rol zou kunnen spelen? Maak dan eens een afspraak en ervaar wat wij daarin voor jou kunnen betekenen.

Meindert A. Telkamp

Meindert is werkzaam als therapeut binnen Persona te Appingedam en Winschoten

logo persona
Call Now Button